Hur man spelar Craps

Namnet “Craps” låter kanske till en början som relativt okänt och “svårbedömligt” (dvs. vad spelet egentligen rör sig om?), men faktum är att de flesta mer eller mindre regelbundet får se detta casinospel porträtterat i filmer eller motsvarande. Låter “situationen då två tärningar kastas över ett vidsträckt bord, samtidigt som en skara med glada och förhoppningsfulla människor omger det”, helt obekant? Kanske “hoppar” sig fortfarande frågetecknen, men det är alltså spelets roliga atmosfär, då en spelare kring bordet kan påverka om samtliga deltagare vinner eller inte, som gör det till ett extra intressant spel. Givetvis återfinns dock inte denna sociala karaktär hos ett online casino, men spelet är i sig fortfarande av en mycket rolig och spännande art, så mycket “bibehålls” även online.

Hur man spelar Craps

Craps är liksom många andra casinospel som Roulette och Blackjack, relativt gammalt och härstammar från det engelska tärningsspelet “Hazzard”, vilket spelades på 1700-talet. Spelet spred sig sedan via den brittiska koloniseringen till Nordamerika, och den moderna varianten av “Craps”, samt den som överensstämmer med de regler som gäller idag, skall ha uppfunnits av en fransman vid namn Bernhard Mandevill i New Orleans. (Alltså gör sig det “franska” här återigen relaterat vad gäller casinospel och dess ursprung..).

Hur man spelar Craps

Craps kan till en början verka vara ett relativt avancerat casinospel, (om du tex. överblickar Craps-bordet ovan), men faktum är att spelet är mycket enklare än vad man först tror, så fort man lärt sig de olika satsningsalternativ man har att välja på i spelet (och egentligen behöver man faktiskt bara veta ett fåtal av dessa). Markerna placeras sedan på bordet utefter vilken eller vilka satsningar man väljer att göra. Spelar du online sker “processen” dessutom extra enkelt och smidigt för att göra det förståeligt.

En spelomgång i Craps

En spelomgång i Craps inleds med att en av spelarna kring bordet väljs som “shooter” (Vill man inte vara shooter kan man vid ett landbaserat casino säga “pass”, rollen som “shooter” varierar dock medsols utmed deltagarna), och det är denna person som till en början skall kasta de två tärningarna. Som du säkert förstått så resulterar tärningarnas eventuella utkomst i någon form av vinst, men beroende på vilka utkomster tärningarna ger (2 sexsidiga tärningar = 12 olika utkomster) vid shooterns första kast, kan samma shooter dock få göra fler kast innan man når ett “avgörande”. Detta är något som även samvarierar med den rad av olika satsningsalternativ man har att välja på i spelet, och genom att vi presenterar de viktigaste av dessa nedan kommer du få en bättre förståelse över hur spelet fungerar.

Satsningsalternativ i Craps

Pass line bet – Detta är den vanligaste satsningen i Craps, och innebär att vinst sker om tärningarna gemensamt (dvs. summan) ger en 7:a eller 11:a. Förlust sker dock om tärningarna ger en 2:a, 3:a eller 12:a. Får man något av dessa “förlustbringande” nummer kallas det i spelet för “Craps“. Skulle istället tärningarnas utkomst bli 4, 5, 6, 8, 9 eller 10 kallas den resulterande summan då för spelarens “point”. Shootern fortsätter då att kasta tärningarna tills att denne antingen får en 7:a och förlorar, eller sitt “point” och vinner.

Don’t Pass Line bet Motsatsen till “Pass line bet”. Detta betyder alltså att man vid en “don pass line bet” förlorar om shootern kastar en 7:a eller 11:a, men vinner vid ett kast på en 2:a eller 3:a. Blir dock utkomsten 12 blir det istället “lika” (“tie”) gentemot huset och man behåller sin insats. Detta är den enda skillnaden gentemot “motsatsen” i pass line bet, där man istället förlorar på en 12:a, vilket här innebär en marginell men lägre husfördel. Om shootern dock får en “point” (4, 5, 6, 8, 9 eller 10) måste denne i det här fallet naturligt sett istället få en 7:a för att vinna innan denne får sitt “point” och istället förlorar, medan om spelaren efter att ett “point” kommit ut i “pass line bet”, förlorar om en 7:a kommer ut.

Come Bet – Påminner på många sätt om en “Pass Line Bet“, men med skillnaden att man här kan satsa först efter att shootern fått ett ett “point” (dvs. en 4:a, 5:a, 6:a, 8:a, 9:a eller 10:a) vid första kastet. Vinst sker här om 7 eller 11:a kommer ut , men man förlorar vid  2, 3 eller 12. Kommer en “point” ut benämns detta “come pointen” och satsningen  omplaceras då till “området” för den aktuella pointen. Man vinner sedan om det nästa kastet av shootern är en 7:a innan dennes dennes “come point” kommer ut.

Don´t come bet – Motsatsen till “come bet”. Man vinner här istället vid en 2:a, 3:a eller 12:a  kommer ut, medans man förlorar vid 7 eller 11:a. Kommer dock en “point” ut måste shootern få en 7:a  för att vinst skall vara möjlig innan själva “pointen” återkommer.

Andra satsningsalternativ

Det finns dock en mängd olika satsningsalternativ i Craps, men ovan har vi som sagt listat de vanligaste och mest fördelaktiga, då alltså en stor del av de olika satsningsvarianterna är försatta med sämre odds. Några exempel på ytterliggare satsningsalternativ är: Field Bets, Big Bets, och Odds Bets. Odds bet är dock den satsningsvariant som här är mest intressant då du här kan få möjlighet att dubblera din insats x antal gånger genom en särskild valmöjlighet, men då denna möjlighet numera vanligtvis inte finns tillgänglig hos online casinon eller landbaserade casinon, har vi valt att exkludera den i vår beskrivning. Det finns dock vissa Playtech-casinon som fortfarande erbjuder den, och casinots fördel blir vid nyttjande cirka 0,47%.

(*) = “Pass line bet”, och “Come bet” – satsningar ger 1,41% husfördel, gentemot motstående satsningar (“dont pass line/dont come bet) som ger 1,40% i husfördel. Dvs. skillnaden är marginell.

Se även:

Hur man spelar Blackjack
Hur man spelar Roulette
Hur man spelar Baccarat
Hur man spelar Video Poker
Hur man spelar Slots